Gemi Ambarı Temizlik Gözetimi

Bu çalışmamızda; yükleme öncesinde her bir gemi ambarının ambarların yüklenecek yükün cinsine göre uygunluğunun tespiti yapılmaktadır. Yapılan kontroller neticesinde ambarların yükleme operasyonuna uygun olup olmadığı rapor edilmektedir.

Bu hizmetimiz TÜRKAK TS EN ISO/EC 17020-2012 akreditasyonumuz kapsamındadır.

Not : Bu hizmetimizi ayni zamanda Ekonomi bakanlığının 2015/24 sayılı tebliği çerçevesinde “B tipi Uluslararası Gözetim Şirketi” olarak ta yerine getirebilmekteyiz.